OBS Tweestromenschool

Het openbaar onderwijs in Heerewaarden vindt haar oorsprong in de vorige eeuw en bestaat al meer dan 100 jaar. De Tweestromenschool is de enige school in Heerewaarden. Inpandig is ook peuterspeelzaal ‘De Wigwam’, waarmee de school regelmatig contact heeft, met name in het traject Voor- en Vroegschoolse Educatie. 

Wij vinden het van groot belang dat ieder kind zich thuis voelt op onze school. Als een kind zich prettig voelt zal dat ook positieve gevolgen hebben voor de onderwijsresultaten van de kinderen. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Wij werken dan ook hard aan een vriendelijk en veilig klimaat. Daarbij hebben wij het vertrouwen in het vermogen van de kinderen om te leren, waarbij wij er van uitgaan dat er tempoverschillen zijn en dat sommige kinderen via andere wegen hun doelen bereiken. Dit vertrouwen leidt tot zelfvertrouwen bij de kinderen.

Contact

Gallery